ජන හද

  • අද වෙසක් පුර පසළොස්වක පොහොය දිනයයි.

    May 23, 2024
    ලෝ වාසී බෞද්ධයින්ට ඉමහත් වැදගත් දිනයක් වන අද තිලෝගුරු සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේගේ තෙමඟුල එනම් උත්පත්තිය, බුද්ධත්වයට පත් වීම සහ පරිනිර්වාණය සිදුවූ වෙසක් පුන් පොහෝ දිනය අදට යෙදී තිබෙනවා.