ශුද්ධ වූ මාර්ෂල් මුනිඳුන්

අද දින සුදුවර චරිතයෙන් ජුනි 30 වන දිනට මංගල්‍යය යෙදෙන ශුද්ධ වූ මාර්ෂල් මුනිඳුන් ගැන කතා කරමු.

මෙතුමන් ගේ උපත සහ මරණය සිදු වූවා යැයි කිව හැකි පැහැදිලි දින කාලවකවානු හා ස්ථානයන් සටහන් වී නොමැත. ශු. මාර්ෂල් මුනිදුන් ව හදුන්වනු ලබන්නේ ප්‍රංශයේ අපෝස්තුළුවරයා ලෙස ය.

අති උතුම් ෆේබියන් ශුද්ධෝත්තම හිමිපාණන් විසින් රෝමයේ සිට එවකට ගෝල් පුරය ලෙස හඳුන්වනු ලැබූ ප්‍රංශයට රදගුරු තුමන්ලා සත් දෙනෙකු ධර්ම ප්‍රචාරක කටයුතු සඳහා යවන ලදී.

මෙතුමන් ගේ නාමය පූරාණ ප්‍රාණ පරිත්‍යාගී ලේඛන යේ ඉතා ප්‍රසිද්ධ විය.

Add new comment

6 + 1 =

Please wait while the page is loading