ශුද්ධ වූ ඇපොලෝනියස්  මුනිඳුන්

අද දින සුදුවර චරිතය වන අප්‍රේල් 18වන දිනට මංගල්‍යය යෙදෙන ශුද්ධ වූ ඇපොලෝනියස්  මුනිඳුන් ගැන කතා කරමු. 
මෙම ප්‍රාණ පරිත්‍යාගිකයාගේ සමාව අයැදීම හෝ ඇදහිල්ල ආරක්ෂා කිරීම, මුල් කිතුනු සභාවේ මිල කළ නොහැකි ලේඛනවලින් එකක් ලෙස සැලකේ. ඇපලෝනියස් යනු රෝමානු සෙනෙට් සභිකයෙකු වූ අතර ඔහුගේ වහලෙකු විසින් කිතුනුවකු ලෙස හෙළා දකින ලදී. ප්‍රේටෝරියානු ශිෂ්‍ය නායක සෙක්ස්ටස් ටිගිඩියස් පෙරෙනිස් ඔහුව අත්අඩංගුවට ගත් අතර තොරතුරු සපයන්නෙකු ලෙස වහලා ද මරණයට පත් කළේය. ඇපලෝනියස් ඇදහිල්ල හෙළා දකින ලෙස පෙරනිස් ඉල්ලා සිටි අතර, ඔහු එය ප්‍රතික්ෂේප කළ විට, නඩුව රෝම සෙනෙට් සභාව වෙත යොමු කරන ලදී. එහිදී පෙරෙනිස් සහ ඇපලෝනියස් අතර විවාදයක් ඇති වූ අතර එය ක්‍රිස්තියානි ධර්මයේ සුන්දරත්වය සහ වටිනාකම පැහැදිලිව දක්වයි. ඔහුගේ වාචික ආරක්ෂාව නොතකා, ඇපලෝනියස් හෙළා දැක හිස ගසා දමන ලදී.

#StApolloniustheApologist #Prayforus
#Saintoftheday #RVASinhala

'RVASinhala' Facebook, Instagram, Twitter පිටු like කරන්න, comment කරන්න, share කරන්න, YouTube චැනලය subscribe කරන්න. ස්තූතියි..!