සසුන් පිය සටහන් 2024 අප්‍රේල් 18

සසුන් පිය සටහන් 

"දෙවියන් වහන්සේ 
ඔබේ පැත්තේ සිටින බව 
ඔබේ හදවතින් නිතරම දැනගන්න. 
එතුමාණන් ඔබව කිසිදා අත් නොහරියි! 
අපි කවදාවත් බලාපොරොත්තු 
නැති කර නොගනිමු! එය අපගේ හදවත් තුළ 
මිය යාමට කිසි විටෙකත් ඉඩ නොදෙමු! ”
-ෆ්‍රැන්සිස් පාප්තුමන්

#PopeFrancis #PopeQuotes #RVASinhala

'RVASinhala' face book,Instagram,Twitter පිටුව like කරන්න,comment කරන්න,share කරන්න,YouTube චැනලය Subscribe කරන්න.ස්තූතියි...!