සසුන් පිය සටහන් 2024 අප්‍රේල් 17

සසුන් පිය සටහන් 

“ක්‍රිස්තියානි ඇදහිල්ලට අනුව
සත්‍යය යනු,
ජේසුස් ක්‍රිස්තුස්වහන්සේ තුළ 
දෙවියන්වහන්සේ 
අප කෙරෙහි දක්වන ප්‍රේමයයි. 
එබැවින් සත්‍යය යනු සම්බන්ධතාවයකි."
-ෆ්‍රැන්සිස් පාප්තුමන්

#PopeFrancis #PopeQuotes #RVASinhala

'RVASinhala' face book,Instagram,Twitter පිටුව like කරන්න,comment කරන්න,share කරන්න,YouTube චැනලය Subscribe කරන්න.ස්තූතියි...!