වෙරිටාස් ප්‍රවෘත්ති - සිංහල සේවය

සත්‍යයේ හඬ අවදි කරන වෙරිටාස් ප්‍රවෘත්ති විකාශය

- සිරස්තල -

# මේ ලෝකයේ ජීවත්වන මිනිසුන් සැමට එකසේ සැළකීම අපගේ යුතුකම බව අති උතුම් මැක්ස්වල් සිල්වා රදගුරු හිමිපාණෝ පවසති

# අපේ පාපී මාර්ග ඉවතලා ස්වර්ගීය මාර්ගය තෝරාගත යුතු බව මහනුවර රදගුරු හිමිපාණෝ ප්‍රකාශ කරති

# විශ්‍රාමික සහයක රදගුරු අති උතුම් මේරියස් පීරිස් හිමිපාණන් සගසුව දිනයි

# රත්නපුර නව රදගුරු අභිෂේකය ජූනි 01 වන දා

# මරිය හමුදා ධර්ම විවේකය මැයි 24, 25 තලවිල දී

# බලාපොරොත්තුව සුන් කිරීමක් නොවේ යැයි 2025 ජුබිලි වසර නිවේදනයෙන් සසුන් පියා දක්වයි

#rvasinhala #sigislanka #srilanka #news #popefrancis #srilankanyouth #srilankancatholic