වෙරිටාස් නත්තල් කිතු බැති ගී පද රචනා තරඟාවලිය 2023

වෙරිටාස් නත්තල් කිතු බැති ගී පද රචනා තරඟාවලිය 2023

radio veritas මගින් සංවිධානය කරනු ලබන නත්තල් කිතු බැති ගී තරඟාවලිය සඳහා ඔබට ද ගී පද රචනා අප වෙත යොමු කළ හැකිය.

එහි දී ඔබ විසින් එවනු ලබන පද රචනා අතරින් අපගේ විද්වත් මණ්ඩලය විසින් තෝරා ගනු ලබන නිර්මාණ දහයක් සඳහා අප විසින් තනු යොදා - සංගීතය මුසුකර -ශිල්පීන් ලවා ගායනා කරවා ඒවාට ගැළපෙන රූප රචනා (Visuals) යොදා අප වෙරිටාස් සමාජ මාධ්‍ය ජාලය ඔස්සේ මෙවර 2023 නත්තලේ දී එළිදක්වනු ඇති අතර එම නිර්මාණකරුවන් දසදෙනා වටිනා මුදල් ත්‍යාගයන්ගෙන් ද පිදුම් ලබනු ඇති.

*සැලකිය යුතුයි:

ඔබ විසින් අප වෙත යොමු කරන ගී පද රචනාව..

1. නත්තලේ අර්ථය ධ්වනිත වන නිර්මාණයක් විය යුතුය.

2. ස්වතන්ත්‍ර නිර්මාණයක් විය යුතුය.

3. සිංහල භාෂාවෙන් ලියා හෝ යතුරු ලියනය (Type) කර එවිය යුතුය.

4. එය ස්ථායි (Chorus) එකකින් සහ අන්තරා (Verses) දෙකකින් සමන්විත විය යුතුය.

5. එය මින් පෙර වෙනත් තරඟාවලි සඳහා ඉදිරිපත් නොකළ එකක් විය යුතුය.

6. නිර්මාණ භාර ගන්නා අවසාන දිනය ඔක්තෝබර් 15 වැනිදා වේ.

7. විනිශ්චය මණ්ඩලයේ තීරණය අවසාන තීරණය වේ.

අයැදුම් පත්‍රය

1. නම.........

2. උපන් දිනය..... ස්ත්‍රී/පුරුෂ භාවය........

3. ලිපිනය.....

4. දුරකථන අංකය.....

5. වට්ස්ඇප් අංකය....

මේ සමඟ එවා ඇති නත්තල් කිතු බැති ගී පද රචනය මගේම නිර්මාණයක් වන අතර තරඟයේ නීති-රීති වලට ද එකඟ වන බවට සහතික වෙමි.

මෙයට විශ්වාසී,

........ දිනය. .....අත්සන