හෙළ සසුන් කෙතට තවත් රදගුරු හිමිනමක්

අගරදගුරු වසමේ සහයක රදගුරු හිමිපාණන් ලෙසින් අති උතුම් ෆ‍්‍රැන්සිස් සුදතුම් පියතුමන් විසින් නම් කරන ලද අතිගරු ඇන්ටන් රංජිත් පියතුමාට හෙළ දහම් කෙත අස්වද්දන්නට සමිදු ආසිරි නොඅඩුව ලැබේවා !

#RVASinhala | #RadioVeritasAsia

Add new comment

9 + 5 =