සසුන් පිය සටහන් 2022 දෙසැම්බර් 06

සසුන් පිය සටහන්

"දෙවියන්වහන්සේගේ 
ප්‍රේමය 
සරල දෙයක් නොවේ. 
දෙවියන් වහන්සේ 
සෑම පිරිමියෙකු හා 
ගැහැණියකම 
ඔවුන්ගේ නමින් අමතමින්  
ඔවුන් දෙසම 
ආදරයෙන් බලන සේක."

-ෆ්‍රැන්සිස් පාප්තුමන්

#PopeFrancisQuotes #RVASinhala

'RVASinhala' face book,Instagram,Twitter පිටුව like කරන්න,comment කරන්න,share කරන්න,YouTube චැනලය Subscribe කරන්න.ස්තූතියි...!

Add new comment

10 + 2 =