සසුන් පිය සටහන් 2021 නොවැම්බර් 21

සසුන් පිය සටහන්

"ව්‍යාපාරය යනු ධනය නිපදවීමට සහ අපේ ලෝකය වැඩිදියුණු කිරීමට යොමු වූ උතුම් වෘත්තියකි.විශේෂයෙන් රැකියා උත්පාදනය පොදු යහපත සඳහා වන සිය සේවාවේ අත්‍යවශ්‍ය අංගයක් ලෙස එය දකින්නේ නම් එය ක්‍රියාත්මක වන ක්ෂේත්‍ර සඳහා සෞභාග්‍යයේ ඵලදායි මූලාශ්‍රයක් විය හැකිය."
-ෆ්‍රැන්සිස් පාප්තුමන්

#PopeFrancis #RVASinhala

Add new comment

2 + 4 =