විනාශකාරී කොවිඩ් 19 වසංගතය හේතුවෙන් ආරක්ෂාව සොයා පලායන මිනිසුන් වන අප තුළින් කිතු සමිඳාණන් දැකීමට සුදතුම් පියා ලෝකයට ඇරයුම් කරයි.

විනාශකාරී කොවිඩ් 19 වසංගතය හේතුවෙන් ආරක්ෂාව සොයා පලායන මිනිසුන් වන අප තුළින් කිතු සමිඳාණන් දැකීමට සුදතුම් පියා ලෝකයට ඇරයුම් කරයි.

උන්වහන්සේ මෙවර 106 වැනි ලෝක සංක්‍රමණිකයින්ගේ සහ සරණාගතයින්ගේ දිනය වෙනුවෙන් නිකුත් කෙරෙන පණිවුඩය නිකුත් කරමින් පවසා සිටියේ, එදා ජුසේ තුමන්ට කුඩා ජේසු තුමන්ව හා මරිය තුමියවද රැගෙන ඊජිප්තුවට පලා යාමට සිදු වූ සිද්ධිය ද සිහි කරමින්, අදත් විශාල වශයෙන් සෑම දිනකම පාහේ ප්‍රවෘත්ති මගින් අපට අසන්නට ලැබෙන සරණාගතයින් පලා යන හේතූන් වන කුසගින්න හෝඅ වෙනත් බරපතල අනතුරු වලින් ආරක්ෂාව සහ තමන් සහ තම පවුල් සඳහා ගෞරවනීය ජීවිතයක් ලබා ගත හැකිය යන විශ්වාසය මත බව ද එහි උන්වහන්සේ තවදුරටත් සඳහන් කළේ ය. ඒ සෑම බලාපොරොත්තුවේ ජීවිතයක්ම දෙස කාරුණික නෙතින් බලන්නට පාප්වහන්සේ සැමට තම පණිවුඩයෙන් ආරාධනා කළේය. මෙවර ලෝක සංක්‍රමණිකයින්ගේ සහ සරණාගතයින්ගේ දිනය 2021 සැප්තැම්බර් 27 දින ට යෙදේ.

Add new comment

3 + 13 =