දේව මාතා ප‍්‍රාර්ථනාවට නාමයන් ත‍්‍රිත්වයක් එකතු කරන ලදී.

පළමුවන ෆ‍්‍රැන්සිස් ශුද්ධෝත්තම හිමිපාණන් විසින් 2020 ජුනි 20 වන සෙනසුරාදා රෝමයේ වතිකානුවේ දී දේව මාතා ප‍්‍රාර්ථනාවට නාමයන් ත‍්‍රිත්වයක් එකතු කරන ලදී.

දේවමාතාවන් හට දෙන ලද එම නවතම නාමයන් වන්නේ, දයාවේ මාතාවෙනි, බලාපොරොත්තුවේ මාතාවෙනි සහ සංක‍්‍රමණිකයන්ගේ සැනසීමෙනි.

දේව වන්දනාව සහ සක‍්‍රමේන්තු පිළිබඳ ශුද්ධාසන සංගමය භාර අති උතුම් ගිනියන් කාදිනල් රොබට් සාරා හිමිපාණන් ජුනි 20 දිනැති ලිපියක් මගින් මේ බව නිල වශයෙන් ප‍්‍රකාශ කර ඇත.

පළමු නාමය ප‍්‍රාර්ථනා තුළ යෙදෙන්නේ සුදු සබයේ මාතාවෙනි යන පදයට පසුවත් දෙවැනි නාමය දේව ප‍්‍රසාද මාතාවෙනි යන්නට පසුවත් තුන්වැන්න පව්කාරයින්ගේ අඩක්කලමෙනි පදයට පසුවත් යොදා ඇත.

#MotherMary #PopeFrancis

#RVASinhala

Add new comment

8 + 6 =

Please wait while the page is loading