ලෝගු පැලදගත් පමණින් පුද්ගලයෙකු කතෝලික පූජකයෙකු නොවේ...

මේ දිනවල මඩකලපුව ප‍්‍රදේශයේ භික්ෂූන් වහන්සේ නමක සමග ලෝගුවක් පැළදගත් පුද්ගලයෙකු අතර ඇති වූ සංවාදයක් පිළිබදව සමාජ මාධ්‍ය ජාලා තුළ ඉමහත් කතාබහට ලක්වී තිබේ. ඒ පිළිබදව කොළඹ අගරදගුරු පදවි ජනසන්නිවේදන අධ්‍යක්ෂ ගරු ජූඩ් කි‍්‍රසන්ත පියතුමන් සදහන් කරන්නේ එම වීඩියෝවෙ හි ලෝගුව ලා සිටින පුද්ගලයා කතෝලික පූජා ප‍්‍රසාදීන් වහන්සේ කෙනෙතු නොවන බවයි. එවැනි පුද්ගලයන්ට නොරැවටෙන ලෙස එතුමන් කතෝලික ප‍්‍රජාවගෙන් ඉල්ලා සිටී.

Please like, comment & share...

#RVANews | #RadioVeritasAsia

#RVASinhala

Add new comment

2 + 11 =