පාස්කු ප‍්‍රහාරය මැතිවරණ වේදිකාවේ විකිනීම

පාස්කු ප‍්‍රහාරය මැතිවරණ වේදිකාවන්වලට හොද මාතෘකාවක් විය. මෙහිදී රටෙහි ප‍්‍රධාන පක්ෂ එකිනෙකාට ඇගිල්ල දිගු කරමින් තම වගකීමෙන් නිදහස් වීමට මාන බලද්දී එම ප‍්‍රහාරය නිසා මියගිය, පීඩාවට පත් වූවන්ගේ පවුල්වල සාමාජිකයින්ට සාධාරණයක් ඉටු නොවූ අතර සිදුවූයේ ඔවුන්ගේ සිත් තව තවත් පෑරීමය. මෙය වහා නතරකිරීම රටෙහි සියලූ දේශපාලන පක්ෂවල වගකීමක් වේ.

Please like, comment & share...

#RVANews | #RadioVeritasAsia

#RVASinhala

Add new comment

11 + 0 =