පාස්කු ප‍්‍රහාරයේ අනුස්මරණ දින ගැන කාදිනල් හිමිපාණන්ගේ විශේෂ ප‍්‍රකාශය...

Please like, comment & share...

පාස්කු ප‍්‍රහාරයේ අනුස්මරණ දින ගැන කාදිනල් හිමිපාණන්ගේ විශේෂ ප‍්‍රකාශය...
2020 පෙබරවාරි මස 19 වන දින කොළඹ අගරදගුරු මැදුරේ පැවති මාධ්‍ය හමුව

#RVANews | #RadioVeritasAsia

#RVASinhala

Add new comment

1 + 7 =