දේශපාලන වේදිකාවල කතෝලික පියතුමන්ලා කතා කරන්නේ නෑ...

මැතිවරණ සමයේ කතෝලික ජනතාව බහුතරයක් වෙසෙන ප‍්‍රදේශයන් හි දේශපාලන වේදිකාවල කෑ ගසමින් විවිධ පක්ෂවලට ඡුන්දය ලබා දෙන්නැයි කිසිදු කතෝලික පියතුමෙකු පැවසුවේ නැතැයි තමන් වගකීමෙන් ප‍්‍රකාශ කරන බව අගරදගුරු පදවි ජනසන්නිවේදන අධක්ෂ ගරු ජූඩ් ක‍්‍රිසන්ත පියතුමන් ප‍්‍රකාශ කරයි. කතෝලිකයන් මුලාකරන අටියෙන් කතෝලික පියතුමන්ලා සේ ඇදපැළද ගත් ක‍්‍රිස්තියානි සභාවන්ට අයත් පාදිලිවරුන් විසින් මෙය සිදුකරන බව එතුමන් වැඩිදුරටත් ප‍්‍රකාශ කරයි...

Please like, comment & share...

#RVANews | #RadioVeritasAsia

#RVASinhala

Add new comment

7 + 12 =