අප ජීවත්වන ලෝකය උදෙසා යාච්ඤාව

අප ජීවත්වන ලෝකය උදෙසා යාච්ඤාව

සර්ව බලධාරී දෙවියනි, ඔබ මුළු විශ්වය තුළ 
සහ එහි කුඩාම ජීවීන් තුළ  පවා වැඩ සිටින සේක.
ලොව පවත්නා සියල්ල ඔබේ මුදු මොළොක් බවින් වැළඳ ගන්නා සේක.
අප ජීවිත සහ එහි අලංකාරය රැක ගන්නා පිණිස
ඔබේ ආදරයේ බලය අප වෙත වත් කළ මැනව.
කිසිවෙකුට හානියක් නොවන ලෙස සහෝදර සහෝදරියන් ලෙස
ජීවත් වන පිණිස සාමයෙන් අපව  පුරවාලුව මැනව. 
අහෝ දිළිඳුන්ගේ දෙවියනි,
ඔබවහන්සේ ගේ ඇස් හමුවේ ඉතා වටිනා වූ
මේ පොළොවෙන් අතහැර දමා, අමතක වූ අයව බේරා ගැනීමට අපට උදව් කළ මැනව.
ලෝකය ගොදුරු කර නොගෙන ආරක්ෂා කරන පිණිස ද ,
එහි දූෂණය හා විනාශය නොව අලංකාරය වපුරන පිණිස.
අපේ ජීවිත වලට සුවයක් ගෙන දුන මැනව.

දුප්පතුන් හා පොළොව සූරා කමින්
ලාභය පමණක් බලා සිටින අයගේ
හදවත් ස්පර්ශ කළ මැනව.

අප සැම ඔබවහන්සේගේ දිව්‍යමය ආලෝකය දෙසට 
පිය නඟන බැවින් දැඩි විමසිල්ලෙන් හා අවබෝධයෙන් යුතුව
සෑම දෙයකම වටිනාකම සොයා ගැනීමට ද 
මිහිමත සෑම මැවිල්ලක් සමඟම දැඩි ලෙස එක්සත් වී ඇති බව හදුනාගැනීමට ද අපට උගැන්නුව මැනව.

සෑම දිනකම අප සමඟ සිටීම ගැන අපි අපි ඔබවහන්සේ ට ස්තූති ප්‍රශංසා කරමු.
යුක්තිය, ආදරය සහ සාමය සඳහා
අරගලයේදී අප සැම දිරිමත් කරන  පිණිස අපි ඔබවහන්සේට යාච්ඤා කරමු. 

ආමෙන්...!
 

Add new comment

2 + 9 =