හලාවත පදවියේ ජේෂ්ඨ පියතුමෙකු වන ගරු සුනිල් විජේසිංහ පියතුමා සග සුව දිනයි.

හලාවත පදවියේ ජේෂ්ඨ පියතුමෙකු වන ගරු සුනිල් විජේසිංහ පියතුමා සග සුව දිනයි.

අවසාන කටයුතු 2020.07.14 දින සවස 03ට කිරිමැටියාන දේවස්ථානයේ පැවැත්වෙන දේව මෙහෙයෙන් පසුව මාරවිල ශ‍්‍රී කුරුස සිද්ධස්ථානයේ දී සිදු කරනු ලැබේ.

දේවමෙහෙයට සහභාගි විය හැක්කේ පූජකතුමන්ලාට සහෝදරතුමන්ලාට සහ කන්‍යා සොහොයුරියන්ට පමණි.

ගිහි ජනතාවට සවස 02 දක්වා කිරිමැටියාන දේවස්ථානයේ දී උන්වහන්සේගේ දේහයට ගෞරව දැක්විය හැක.

#RIP

#RVASinhala | #RadioVeritasAsia

Add new comment

6 + 3 =