සසුන් පිය වදන් 2021 අප්‍රේල් 23

අප්‍රියෙල් 23  ඉංග්‍රීසි භාෂා දිනය

ඉංග්‍රීසි යනු එක්සත් ජාතීන්ගේ මහලේකම් කාර්යාලයේ වැඩ කරන භාෂා දෙකෙන් එකක් වන අතර එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ නිල භාෂා හයෙන් එකකි. ඉංග්‍රීසි බොහෝ විට හැඳින්වෙන්නේ ලෝක භාෂාවක් සහ නූතන යුගයේ භාෂාව ලෙස විවිධ භාෂා කථා කරන්නන් භාවිත කරන පොදු භාෂාව ලෙසිනි. එක්සත් ජාතීන්ගේ ප්‍රථම වරට ඉංග්‍රීසි භාෂා දිනය සැමරුවේ 2010 අප්‍රියෙල් 23 දාය.

 

 

Add new comment

11 + 3 =