'සමගි සෙවන' නවසේවා මධ්‍යස්ථානය ආසිරි ගන්වා විවෘත කිරීම කොළඹ අගරදගුරු අතිඋතුම් මැල්කම් කාදිනල් රංජිත් අතින්

'සමගි සෙවන' නවසේවා මධ්‍යස්ථානය ආසිරි ගන්වා විවෘත කිරීම කොළඹ අගරදගුරු අතිඋතුම් මැල්කම් කාදිනල් රංජිත් අතින්

මහරගම අපේක්ෂා රෝහලට ලංකාවේ විවිධ ප්‍රදේශවල සිට පැමිණෙන පිළිකා රෝගීන්ට සරණක් වීම සඳහා ඉදිකල 'සමගි සෙවන' නවසේවා මධ්‍යස්ථානය ආසිරි ගන්වා විවෘත කිරීම පසුගිය ජනවාරි මස 09වන දින කොළඹ අගරදගුරු අතිඋතුම් මැල්කම් කාදිනල් රංජිත් අතින් සිදුවිය.

 මෙම අවස්ථාවට සහායක රදගුරු හිමිවරුන් ද ගරුතර මහා සංඝරත්නය ද වැඩාමවා සිටි අතර මහරගම අපේක්ෂා රෝහල් උපාධ්‍ය ගරු ජූඩ් නික්ලස් පියතුමා විසින් මෙම උත්සවය සංවිධානය කෙරිණි.

#MaharagamaApekshaHospital #RVASinhala #News

Add new comment

1 + 0 =