වෙරිටාස් ප්‍රථම නිෂ්පාදක ඇල්ෆ්‍රඩ් පෙරේරා මහතා ස්වර්ගස්ථ විය.

වෙරිටාස් ප්‍රථම නිෂ්පාදක සහ ප්‍රවීණ රංගන ශිල්පියෙකු මෙන්ම ගුවන් විදුලි නිවේදකයෙකු වූ ඇල්ෆ්‍රඩ් පෙරේරා මහතා (අවු 93) නොවැම්බර් 20 වන දින ස්වර්ගස්ථ විය.
අවසන් ගෞරවය සඳහා එතුමන්ගේ දේහය කිරිබත්ගොඩ මාකොළ පාරේ පිහිටි සුප්‍රීම් මල් ශාලාවේ තැන්පත් කර ඇත.
දේහය පිලිබද අවසන් කටයුතු නොවැම්බර් මස 22 වන දින ප-ව- 3-30ට දළුගම, දේවස්ථාන සුසාන භූමියේ දී සිදු කෙරේ.

Add new comment

1 + 7 =