වහල් වෙළඳාම සිහිපත් කිරීම සහ එය අහෝසි කිරීම සඳහා වූ ජාත්‍යන්තර දිනය අගෝස්තු 23

වහල් වෙළඳාම සිහිපත් කිරීම සහ එය අහෝසි කිරීම සඳහා වූ ජාත්‍යන්තර දිනය

1791 අගෝස්තු අග දී, සන්තෝ ඩොමින්ගෝ (අද හයිටි සහ ඩොමිනිකන් ජනරජය) තුළ නැගිටීමක් ආරම්භ වූ අතර එය අත්ලාන්තික් සාගරයේ වහල් වෙළඳාම අහෝසි කිරීමට විශාල බලපෑමක් ඇති කරනු ඇත. ප්‍රදේශයේ වහල් කැරැල්ල කැරිබියානු යටත් විජිත ක්‍රමය දුර්වල කළ අතර, කැරැල්ලක් ඇති කරමින් වහල්භාවය අහෝසි කොට දිවයිනට ස්වාධීනත්වය ලබා දුන්නේය. එය වහල් ක්‍රමයේ විනාශයේ ආරම්භය සනිටුහන් කළේය, වහල් වෙළඳාම සහ යටත් විජිතවාදය.

වහල් වෙළඳාම සහ එය අහෝසි කිරීම සඳහා වූ ජාත්‍යන්තර දිනය ප්‍රථම වරට බොහෝ රටවල, විශේෂයෙන් හයිටියේ, 1998 අගෝස්තු 23 සහ සෙනෙගල්හි 1999 අගෝස්තු 23 වන දින සමරනු ලැබීය. සෑම වසරකම එක්සත් ජාතීන්ගේ අධ්‍යාපන, විද්‍යාත්මක හා සංස්කෘතික සංවිධානය (යුනෙස්කෝ) මෙම දිනය සැමරීමේ වැදගත්කම ජාත්‍යන්තර ප්‍රජාවට මතක් කර දෙයි. ලොව පුරා වහල් වෙළඳාම සහ වහල්භාවය අහෝසි කිරීමට වෙහෙස මහන්සි වී වැඩ කළ අයට මෙම දිනය උපහාර දක්වයි. මෙම කැපවීම සහ වහල් ක්‍රමයට එරෙහිව සටන් කිරීම සඳහා යොදාගත් ක්‍රියාමාර්ග මානව හිමිකම් ව්‍යාපාරයට බලපෑමක් ඇති කළේය.

 

Add new comment

2 + 2 =