වතිකානුවේ රාජ්‍යයන් සමඟ සබඳතා පිළිබඳ ලේකම් යුක්‍රේනයේ කියෙව් නගරයේ  සිටී.

වතිකානුවේ රාජ්‍යයන් සමඟ සබඳතා පිළිබඳ ලේකම්, අගරදගුරු පෝල් රිචඩ් ගැලගර්, දුක්විඳින ජනතාව වෙත පාප් වහන්සේගේ සමීපත්වය ගෙන ඒම සඳහා සහ සාමය යළි ස්ථාපිත කිරීම සඳහා සංවාදයේ වැදගත්කම යලි තහවුරු කිරීම සඳහා යුක්‍රේනයේ කියෙව් නගරයේ  සිටී.

වතිකානු ගුවන් විදුලියේ ස්ටෙෆානෝ ලෙස්චිස්කි අගරදගුරුතුමා සමඟ යුක්රේනයේ සංචාරය එතුමන් සහභාගී වන රැස්වීම් සහ සිදුවීම්වලට පසෙකින්, ශුද්ධාසනයේ යුක්රේන තානාපති ඇන්ඩ්‍රි යුරාශ්
 වෙත කතා කළේය, ඔහු ඉහළ මට්ටමේ වතිකානු නියෝජිතයාගේ පැමිණීම ගැන කෘතඥතාව පළ කළ අතර අගරදගුරු පෝල් රිචඩ් ගැලගර්ගේ පැමිණීම විස්තර කළේ “ එය ඉතා දුෂ්කර කාලයක් තුළ සිදු කළ අතිශයින්ම වැදගත් සංචාරයක් "ලෙසය.

#Ukraine #HolySee #UkrainianAmbassador #Peace #RVASinhala

'RVASinhala' face book,Instagram,Twitter පිටුව like කරන්න,comment කරන්න,share කරන්න,YouTube චැනලය Subscribe කරන්න.ස්තූතියි...!

Add new comment

11 + 3 =