මාධ්‍යවේදීන්ට එරෙහි අපරාධ සඳහා දණ්ඩමුක්තිය අවසන් කිරීමේ ජාත්‍යන්තර දිනය - නොවැම්බර් 2

මාධ්‍යවේදීන්ට එරෙහි අපරාධ සඳහා දණ්ඩමුක්තිය අවසන් කිරීමේ ජාත්‍යන්තර දිනය - නොවැම්බර් 2

2013 අගභාගයේදී, මාධ්‍යවේදීන්ට එරෙහි අපරාධ කෙරෙහි අවධානය යොමු කිරීම සඳහා නොවැම්බර් 2 දින කැප කිරීමට එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය තීරණය කළේය. ප්‍රංශ මාධ්‍යවේදීන් දෙදෙනකු සිහි කිරීම සඳහා දිනය තෝරා ගන්නා ලදී. Ghislaine Dupont සහ Claude Verlon 2013 නොවැම්බර් 2 වන දින මාලි හිදී අමානුෂික ලෙස ඝාතනය කරන ලදී. ඔවුන් ට්‍රක් රථයකින් පලවා හැරීමට පෙර ඔවුන්ට පහර දෙනු දක්නට ලැබිණි. සමහර මූලාශ්‍ර පවසන්නේ ඔවුන්ගේ සිරුරු වෙඩි උණ්ඩවලින් වැසී ඇති බවයි, තවත් සමහරක් වාර්තා කරන්නේ ඔවුන්ගේ උගුර කපා ඇති බවයි.

#InternationalDaytoEndImpunityforCrimesagainstJournalists #rvasinhala

Add new comment

3 + 4 =