මහනුවර පදවියේ, නව අනුනායක පියතුමා ලෙස අතිගරු. ඇල්වින් පීටර් ප්‍රනාන්දු පියතුමා පත් කර ඇති බව වාර්තා වේ.

මහනුවර පදවියේ, නව අනුනායක පියතුමා ලෙස අතිගරු. ඇල්වින් පීටර් ප්‍රනාන්දු පියතුමා පත් කර ඇති බව වාර්තා වේ.

උන්වහන්සේගේ නව දූත කාර්යය තුලින් දේව රාජ්‍යය බිහි කිරීම  සාර්ථකව ඉටු කරනු පිණිස

සුදතුම් වරම් ඉල්ලා දෙවියන් වහන්සේට යාච්ඤා කරමු.
රේඩියෝ වෙරිටාස් සිංහල සේවයේ අපගේ සුබ පැතුම්..!

#KandyDiocese #RVANews #RVASinhala
'RVASinhala' face book,Instagram,Twitter පිටුව like කරන්න,comment කරන්න,share කරන්න,YouTube චැනලය Subscribe කරන්න.ස්තූතියි...!

Add new comment

10 + 9 =