පූජ්‍ය ඥානසාර හිමියන්ගේ ප්‍රකාශය සම්බන්ධයෙන් කතෝලික සභාවේ ස්ථාවරය...

පූජ්‍ය ඥාණසාර හිමිගලගොඩ අත්තේ ඥානසාර හිමියන් විසින් හිරු රූපවාහිනි නාලිකාවේ පැවති සාකච්ඤාවක සිදු කළ ප්‍රකාශය සම්බන්ධයෙන් කතෝලික සභාවේ ස්ථාවරය පිළිබඳ දැනුවත් කිරීම, ගරු සිරිල් ගාමිණී පියතුමන් විසින්...
සංස්කරණය නොකළ වීඩියෝව

Add new comment

2 + 8 =