පූජක දිවියේ 45 වන සංවත්සරය

පුදැදුරු දිවියේ 45 වන වර්ෂපූර්ණය සමරණ අප එඬේරාණන් වන

අති උතුම් මැල්කම් කාදිනල් රංජිත් හිමිපාණන් හට දෙවිදු රැකවරණය තුළ හෙළ සසුන් කෙත අස්වැද්දීමට දේවාසිරි පතමු.

 

#RVASinhala | #RadioVeritasAsia

#MalcomCardinalRanjith

Add new comment

3 + 0 =