පතනෙමු අපි ඔබට සගසුව !

සීග‍්‍රයෙන් වෙනස් වන ලොව සම`ග

අත්වැල් බැද ගනිමින්

වෙරිටාස් ආසියානු ගුවන්විදුලි සේවය

පරිණාමනීය වෙනසක් තුළින්

ඉහළට ඔසවා තැබූ

ආසියානු රදගුරු මණ්ඩලයේ

ජනසන්නිවේදන කාර්යාලයේ

මහා ලේකම් ලෙසින් ද කටයුතු කළ

ගරු රේමන්ඞ් ඇම්බ්‍රෝස් පියතුමෙනි

පතනෙමු අපි ඔබට සගසුව !

#RVASinhala | #RadioVeritasAsia

#RVANews

Add new comment

6 + 1 =