නිවාස ලබා දීමේ උත්සවයේදී අති උතුම් මැල්කම් කැදිනල් රංජිත් හිමිපාණන් කළ දේශනය...

පාස්කු දින බෝම්බ ප‍්‍රහාරයෙන් විපතට පත් වූවන් ට නිවාස ලබා දීමේ උත්සවයේදී අති උතුම් මැල්කම් කැදිනල් රංජිත් හිමිපාණන් කළ දේශනය...

#EasterAttack #MalcolmCardinalRanjith #RVANews #RVASinhala

Add new comment

10 + 1 =