ජාත්‍යන්තර හෙද දිනය මැයි 12

ජාත්‍යන්තර හෙද දිනය

ජාත්‍යන්තර හෙද කවුන්සිලය (ICN) 1965 සිට මේ දිනය සමරනු ලැබීය. වර්ෂ 1953 දී එක්සත් ජනපද සෞඛ්‍ය, අධ්‍යාපන හා සුභසාධන දෙපාර්තමේන්තුවේ නිලධාරියෙකු වන ඩොරති සදර්ලන්ඩ්, ජනාධිපති ඩ්වයිට් අයිසන්හවර් "හෙද දිනය" ප්‍රකාශයට පත් කිරීමට යෝජනා කළ නමුත් ඔහු එය අනුමත කළේ නැත.

නූතන හෙද සේවයේ නිර්මාතෘ ෆ්ලෝරන්ස් නයිටිංගේල්ගේ උපන්දිනය මැයි 12 වන දිනට යෙදි ඇති බැවින් වර්ෂ 1974 ජනවාරි මාසයේදී දිනය සැමරීම සඳහා තෝරා ගන්නා ලදී. සෑම වසරකම ICN විසින් ජාත්‍යන්තර හෙද දින කට්ටල සකස් කර බෙදා හරිනු ලැබේ. සෑම තැනකම හෙදියන්ගේ භාවිතය සඳහා අධ්‍යාපනික හා පොදු තොරතුරු ද්‍රව්‍ය මෙම කට්ටලයේ අඩංගු වේ. 1998 වන විට මැයි 8 වාර්ෂික ජාතික ශිෂ්‍ය හෙද දිනය ද ලෙස නම් කරන ලදී.

Add new comment

15 + 1 =