ගරු ඇන්තනි තිරිමාන්න පැ.තු.නි පියතුමන් ස්වර්ගස්ථ විය.

ෆ්‍රැන්සිස්කන් පැවදි තුන්වන නිකායික ගරු ඇන්තනි තිරිමාන්න පියතුමන් (අවු 73) අද දින (සැප්තැම්බර් 27) ස්වර්ගස්ථ විය.

එතුමන්ගේ දේහය අද සවස 5.30ට පමුණුගම දේවස්ථානයට රැගෙන යනු ලබන අතර අද රාත්‍රි 10.30න් අනතුරුව මග්ගොන, ෆ්‍රැන්සිස්කාන මව් ආරාමය කරා ගෙන යනු ලැබේ.

දේහය පිලිබද අවසන් කටයුතු සැප්තැම්බර් මස 28 වන දින ප.ව. 3.30ට මග්ගොන, ෆ්‍රැන්සිස්කාන මව් ආරාමයෙදි සිදු කෙරේ.

ගරු. ඇන්තනි තිරිමාන්න පැ.තු.නි පියතුමන් නිකායේ පැවදිවරයෙකු ලෙස අවුරුදු 50ක කාලයක් දෙවිදුන්‍ට කැපවී සේවය කලේය.

එතුමන්ගේ ආත්මයට නිත්‍ය සැතපීම පතා යාච්ඤා කරමු.

උපත: 1949.06.25

කාලීන වේදභාර: 1972.10.18

උත්තම වේදභාර: 1978.10.18

පූජකවරය: 2007.02.03

 

#RIP #RVASinhala #TOR

Add new comment

11 + 8 =