ගරු අර්නස්ට් පෝරුතොට පියතුමෙනි ඔබට මොක් සුව

අවසාන කටයුතු

ගරු අර්නස්ට් පෝරුතොට පියතුමන්ගේ දේහය අවසන් ගෞරව සඳහා 2020 ජූනි මස 16 අඟහරුවාදා දින සවස 3.00ට බොරැල්ල, අගරදගුරු මැදුරේ, දිව්‍ය හෘදයේ දෙව්මැදුරේ තැන්පත් කෙරෙන අතර 2020 ජූනි මස 17 බදාදා දින සවස 6.30 වන තෙක් එහි තබා බොරැල්ලෙන් කළුතර, කටුකුරුන්ද සාන්ත පිලිප්නේරි දේවස්ථානය කරා රැගෙන යයි. 2020 ජූනි මස 18 බ‍්‍රහස්පතින්දා දින සවස 2.30ට දිව්‍ය පූජාව සහ අවසාන කටයුතු කටුකුරුන්ද සාන්ත පිලිප්නේරි දේවස්ථානයේ දී සිදු කෙරේ.

Add new comment

11 + 0 =

Please wait while the page is loading