ගරු. අර්නස්ට් පෝරුතොට පියතුමාගේ මෘත දේහය කොළඹ අගරදගුරු මැදුරේ දෙව්මැදුරට රැගෙන ආ අවස්ථාව

ගරු. අර්නස්ට් පෝරුතොට පියතුමාගේ මෘත දේහය කොළඹ අගරදගුරු මැදුරේ දෙව්මැදුරට රැගෙන ආ අවස්ථාව,

මහජන ගෞරවය සඳහා එහි තැන්පත් කර තිබූ අයුරු සහ කොළඹින් කටුකුරුන්ද දේවස්ථානය කරා රැගෙන ගිය අයුරු

පියතුමන්ලා, මැති ඇමතිවරුන් සහ කලාකරුවන් ඇතුළු ගිහි පැවිදි විශාල පිරිසක් උන්වහන්සේට අවසන් ගෞරව දැක්වීම සඳහා අගරදගුරු මැදුරට පැමිණ සිටියෝ ය.

Posted by Radio Veritas Asia - Sinhala on Friday, June 19, 2020

Add new comment

8 + 1 =