කොළඹ අගරදගුරු පදවියේ අති ගරු එම්. වින්ස්ටන් ප්ලැසිඩස් ද සිල්වා  පියතුමා සදාකාලික ජීවිතයට කැඳවනු ලැබූ බව දන්වා සිටිමු.

කොළඹ අගරදගුරු පදවියේ අති ගරු එම්. වින්ස්ටන් ප්ලැසිඩස් ද සිල්වා  පියතුමා සදාකාලික ජීවිතයට කැඳවනු ලැබූ බව දන්වා සිටිමු.
අවසන් කටයුතු පහත සඳහන් පරිදි සිදු කරනු ලබයි.
එතුමන්ගේ මෘත දේහය අද ජුනි 15 (බදාදා) ප.ව.4.30 සිට. ප.ව.8.00 දක්වා අගරදගුරු නිවසේ දේවස්ථානයේදී තැන්පත් කෙරේ.
අද (බදාදා) ප.ව.9.00 සිට බ්‍රහස්පතින්දා ප.ව. 2.00 දක්වා. කොටහේන ශාන්ත ලුසියා ආසන දෙව්මැදුරේදී තැම්පත් කරනු ලබන අතර.ඉන් පසුව වත්තල ශාන්ත ආනා දේවස්ථානයේදී බ්‍රහස්පතින්දා ප.ව. 3.00 ට තැන්පත් කෙරේ.
සිකුරාදා ප.ව.2.30 ට දිව්‍ය පූජාවෙන් අනතුරුව දේහය පිළිබඳ අවසාන පිලිවෙත් වත්තල රෝමානු කතෝලික සුසාන භූමියේදී සිදු කෙරේ.

'RVASinhala' face book,Instagram,Twitter පිටුව like කරන්න,comment කරන්න,share කරන්න,YouTube චැනලය Subscribe කරන්න.ස්තූතියි...!

Add new comment

1 + 1 =