කණ්ඩායම් සංගීතයේ නොමැකෙන සලකුණ සමුගනී.

අප කවදත් ආදරය කළ චරිතයක් වූ ජිප්සීස් නායක සුනිල් පෙරේරා මහතා කොවිඩ් මාරයා සමග සටන් කර, පසුව හදිසියේ ඇති වූ නියුමෝනියා තත්ත්වයකින් අද අලුයම (06) සිය දිවි ගමනින් සමුගන්නා ලදී. 
වර්ෂ 1952 සැප්තැම්බර් 14 වැනි දින උපන් අයිවෝ සිල්වෙස්ටර් සුනිල් පෙරේරා තම කතෝලිකත්වයට සාක්ෂි දැරුවෙක්. එමෙන්ම ඔහුගේ ගීත යම් විශාරදයන්ගේ විවේචනයන්ට ලක් වූවත් බහුතර ජනතා ආකර්ෂණය ඔහුට නිබඳ ව ලැබුණේ, ඒවායේ ගැබ් වූ සමාජීය පණිවිඩය සහ එහි වූ රිද්මය නිසායි. 
සුනිල් පෙරේරා කලාකරුවාණෙනි, ඔබට මොක්සුව ලැබේවා!

Add new comment

18 + 1 =