ඉරුදින දිව්‍ය පූජාව හෙට (13) උදෑසන 11.00 සිට සජීවීව

ඉරුදින දිව්‍ය පූජාව හෙට (12) උදෑසන 11.00 සිට සජීවීව

RVA Sinhala ෆේස්බුක් පිටුවෙන් හා sinhala.rvasia.org වෙබ් පිටුවෙන් බලාපොරොත්තු වන්න...

WEB:https://sinhala.rvasia.org/

FACEBOOK: https://www.facebook.com/RVASinhala

#RVASinhala | #HolyMass

#YagaPuja | #SundayMass

#VerbumTV

Add new comment

1 + 7 =