ඉරුදින දිව්‍ය පූජාව හෙට (06) උදෑසන 11.00 සිට සජීවීව

ඉරුදින දිව්‍ය පූජාව හෙට (06) උදෑසන 11.00 සිට සජීවීව
RVA Sinhala ෆේස්බුක් පිටුවෙන් හා sinhala.rvasia.org වෙබ් පිටුවෙන් බලාපොරොත්තු වන්න...
WEB:https://sinhala.rvasia.org/
FACEBOOK: https://www.facebook.com/RVASinhala

#RVASinhala | #HolyMass
#YagaPuja | #SundayMass
#VerbumTV

Add new comment

8 + 1 =