අභිමානවත් ජාතික නිදහස් දින

මේ ඓතිහාසික මොහොතේ එක මවකගේ දරුවන් සේ සියල්ලන් ම එකමුතු වී අප දේශය සෞභාග්‍ය කරා ගෙන යාමට අදිටන් කර ගනිමු

Add new comment

4 + 4 =