අප්‍රියෙල් 23 ලෝක පොත සහ ප්‍රකාශන හිමිකම් දිනය.

අප්‍රියෙල් 23 ලෝක පොත සහ ප්‍රකාශන හිමිකම් දිනය.

මෙම තේමාව කෙරෙහි අවධානය යොමු කරමින් 1995 වර්ෂය එක්සත් ජාතීන්ගේ උපේක්ෂාවේ වසර ලෙස නම් කරන ලද අතර පැරීසියේ පැවති යුනෙස්කෝවේ මහා සම්මේලනය මගින් ඉවසීමේ පණිවුඩය අනාගතයට ගෙන යාම සඳහා වාර්ෂික අවස්ථාවක් වශයෙන් පොත්, කතුවරුන් සහ ඒවා ආරක්ෂා කරන නීති සැමරීමේ දිනයක් ලෙස නියෝජිතයින් ඡන්දය ප්‍රකාශ කළහ. දිනය තෝරාගනු ලැබුවේ අප්‍රියෙල් 23 ජාත්‍යන්තර කීර්තිමත් ලේඛකයින්ගේ උපත හෝ මරණය සංවත්සරය සනිටුහන් කරන නිසාත්, මේ දිනය වටා ඇති කැටලන් සම්ප්‍රදායන් නිසාත් ය. ස්පාඤ්ඤයේ කැටලෝනියාවේ අප්‍රියෙල් 23 ලා ඩියාඩා ඩි සැන්ට් ජෝර්ඩි (ශාන්ත ජෝර්ජ් දිනය) ලෙස හැඳින්වෙන අතර තම මිතුරන්ට පොත් සහ රෝස මල් හුවමාරු කර ගැනීම සම්ප්‍රදායික ය. ලෝක පොත් සහ ප්‍රකාශන දිනය 1995 සිට වාර්ෂිකව පවත්වනු ලැබේ.

 

 

Add new comment

4 + 3 =