අද දින තම දිවියේ 75 වන උපන් දිනය සමරන අතිඋතුම් මැල්කම් කාදිනල් රංජිත් අගරදගුරු හිමිපාණන් හට වෙරිටාස් ආසියානු ගුවන් විදුලියේ සිංහල සේවය සුදතුම් වරමින් පිරි සුබ උපන් දිනයක් පතමු !

සමිඳු සුපුවතට 
තම දිවියෙන්ම සාක්ෂි දරමින්
කිතු සමිඳුන් සේමැ
රජුන්ට වුව ද කිවයුතු දෑ
නිභයව පවසන
අපේ කාලයේ 
මහා දිවැසිවරයාණෙනි,
මේ සුබ උපන් දිනයේ,
ඔබ නිදුක් වේවා!
නිරෝගී වේවා!
දීර්ඝායූ වේවා!

#HappyBirthday #MalcolmCardinalRanjith #ArchbishopOfColombo #RVASinhala

Add new comment

5 + 6 =