සැප්තැම්බර් 14 ශ්‍රී කුරුසියේ විජයග්‍රහණයේ මංගල්‍යය...

සැප්තැම්බර් 14 ශ්‍රී කුරුසියේ විජයග්‍රහණයේ මංගල්‍යය...

අද ශ්‍රී කුරුසියේ විජයග්‍රහණයේ මංගල්‍යයයි.තවත් අයුරකින් කිව හොත් දේව තාත්තාගේ ප්‍රේමයේ මංගල්‍යයයි. ශ්‍රී කුරුසිය අපගේ ජීවිත ජයග්‍රාහණයයි.කුරුසිය ආදරයේ, සෙනෙහසේ, සමාව දීමේ හා මනුෂ්‍යත්වයේ දේව ස්වරූපයේ සංකේතයයි. කුරුසිය දෙස බැලුවෝ ගැලවුනෝය. කුරුසිය පැලඳ ගෙන පිලිගෙන ලොවට ප්‍රකාශ කරණු ලැබුවෝ, දේව රාජ්‍යය දිනුවෝය. මෙම දේව තාත්තාගේ ආදරයේ ක්‍රියාවක් විනා අන් කවරක්ද? එබැවින් මෙයින් අපට පසක් වන්නේ කුරුසිය මගින් මිස අන් මඟකින් දේව ආදරය ලෝකයට අනාවරණය නොවුනු බවයි. කුරුසිය මත දිවි පුදූ තම ජීවිතය පුජා කළ දේව පුත්‍රයාණෝ, ස්වර්ගය වෙත මහ පොළවෙන් ඊට අයිති සියල්ලන් ඔසවාලූ සේක. එහි පාදකය කුරුස යාගය නොහොත් ජීවිත පුජාව නොවේද? එවන් ජීවිත පුජාවකට ඔබද අලේපය එම ආදරයේ බෞතිස්මය තුලම ලබා ඇත. ඔබ එයට සූදානම්ද?

#HolyCrossFeast #rvasinhala

Add new comment

2 + 2 =