"2022 වෙරිටාස් දිනය"

"2022 වෙරිටාස් දිනය" හා සමගාමීව පැවැත්වුණු 'වයමින් ගයන්න' මියැසි තරඟාවලියේ ජයග්‍රාහකයින් අබිසෙස් ගැන්වීමේ උළෙල පසුගිය 26 වැනිදා ජාතික කතෝලික ජනසන්නිවේදන කොමිසමේ සභාපති, දේවධර්මාචාර්ය අති උතුම් මැක්ස්වල් සිල්වා අගරදගුරු පදවි සහයක රදගුරු හිමිපාණන් ඇතුළු සම්භාවනීය අමුත්තන් රැසකගේ සහභාගීත්වයෙන් බොරැල්ල නාමෙල් මාලනි පුංචි තියටර්හි මුළු දුන් වගයි.

Add new comment

3 + 1 =