2021 මාර්තු 09

රේඩියෝ වෙරිටස් වෙතින් නිර්මාණය කිරිමට අපේක්ෂිත අනුභාවාත්මක කෙටි චිත්‍රපට සදහා රංගනයෙන් දායක වීමට කැමති ළමා,යොවුන්, තරුණ සහ වැඩිහිටි ගැහැණු පිරිමි සැමට අවස්ථාවක්. ජාති ආගම් භේදයක් නොමැත.
නිර්මාණය වන කෙටි චිත්‍රපටයේ චරිත වල ස්වභාවය අනුව ඔබව කැඳවනු ලැබේ.
වයස 18ට අඩු අය තම දෙමව්පියන්ගේ අනුමැතිය තහවුරු කළ යුතු වේ.
රූ ගත කරන දිනයන් හී ආහාරපාන සහ ගමන් වියදම් සලසනු ලැබේ.
ඔබගේ අයදුම්පත පහත සඳහන් විද්‍යුත්  ලිපිනයට හෝ  whatsapp අංකයට යොමුකරන්න .
rvasinhala@gmail.com
Whatsapp no.0765773522 - හේමන්ත පෙරේරා පියතුමා
වැඩි විස්තර සඳහා ඉහත අංකය අමතන්න.

අයදුම්පත්‍රය
1.නම :
2. ලිපිනය :
3. උපන්දිනය:
4. වයස:
5. ස්ත්‍රී / පුරුෂ භාවය :
6. පාසල:
7. වෘත්තීය :
8. වෙනත් විශේෂ හැකියා (ඇත්නම්):
9. දුරකථන අංකය:
10. විද්‍යුත් තැපෑල (email address):
ඉහත සඳහන් තොරතුරු සත්‍ය බවට සහතික වෙමි.

දිනය............
අත්සන...............                                                  දෙමව්පිය අත්සන; පියා..................................මව.......................................
(මෙම අයදුම් පත්‍රය පුරවා මෑතකදී ලබාගත් වර්ණ ඡායාරූපයක් සමඟ අප වෙත ලැබීමට සලස්වන්න.)
 

Add new comment

9 + 2 =