සමාදානයේ සැතපේවා කඩලාන මීසමේ සේවය කළ ගරු තුසිත ප්‍රදීප් පියතුමා 2023 ජනවාරි 22 වැනිදා ස්වර්ගස්ථ විය.

සමාදානයේ සැතපේවා
කඩලාන මීසමේ සේවය කළ ගරු තුසිත ප්‍රදීප් පියතුමා 2023 ජනවාරි 22 වැනිදා ස්වර්ගස්ථ විය.

එතුමාගේ දේහය අද ජනවාරි 23 වැනිදා පෙරැවරැැ 10 30ට බොරැල්ල අගරදගුරු නිවසේ දෙව්මැදුරට ගෙන එනු ලැබූ අතර එහි දහවල් 12.00 තෙක් තැන්පත් කර තිබුණි - ඉන් පසු එතුමාගේ දේහය කඩලාන ශුද්ධ වු අන්තෝනි මුනිදුන්ගේ දේවස්ථවයට ගෙන යනු ලැබේ -  ජනවාරි 24 වැනිදා පෙරවරු 10 00 එතුමාගේ දේහය දෑලතුර සාන්ත රෝගුස් දේවස්ථානයට ගෙනයනු ලබන අතර එදිනම සවස 6 00 ට පළගතුරේ සාන්ත ආනා දේවස්ථානයට ගෙන යනු ලැබේ - අවමංගල්‍ය දිව්‍ය පුජාව 2023 ජනවාරි 25 වැනිදා සවස 3 00 ට පැවැත්වීමෙන් අනතුරුව භුමීදානය පළගතුරේ කතෝලික සුසාන භුමීයේ දී සිදු කෙරේ.

#FrThusithaPradeep #ObituaryNotice #RVASinhala

'RVASinhala' face book,Instagram,Twitter පිටුව like කරන්න,comment කරන්න,share කරන්න,YouTube චැනලය Subscribe කරන්න.ස්තූතියි...!සසුන් පිය සටහන්

Add new comment

5 + 3 =