දර් ශන් ධර් මරාජ් අසහාය රංගන ශිල්පියාට උපහාර පිණිස...

හදිසියේ අප අතරින් වියෝ වූ ඔක්තොම්බර් මස 07 වැනිදා තිරගතවීමට නියමිත

"ප්‍රාණ" චිත්‍රපටයේ ප්‍රධාන චරිතයකට පණ පොවන දර් ශන් ධර් මරාජ් අසහාය රංගන ශිල්පියාට උපහාර පිණිස...

#DarshanDharmaraj #SinhalaCinema #RVASinhala

'RVASinhala' face book,Instagram,Twitter පිටුව like කරන්න,comment කරන්න,share කරන්න,YouTube චැනලය Subscribe කරන්න.ස්තූතියි...!

Add new comment

1 + 0 =