තව දින 02 යි....

තව දින 02 යි....
හෙළ සිනමා වංශ කතාවේ පෙරළෙන නව පිටුව,"ප්‍රාණ" ඔක්තෝබර් 7 වන දා සිට දිවයින පුරා සිනමාහල් වල තිරගත වේ...

#Seed #CatholicFilm #Cinema #RVASinhala 

'RVASinhala' face book,Instagram,Twitter පිටුව like කරන්න,comment කරන්න,share කරන්න,YouTube චැනලය Subscribe කරන්න.ස්තූතියි...!

Add new comment

9 + 2 =