ඔබටත් හැමදාම වැලන්ටයින් ද?

"එක කෙල්ලෙකුට විතරක් නෙමේ, මුළු ලෝකෙටම ආදරවන්තයෙක් වෙන්න." - ජයලාල් රෝහණ

Add new comment

19 + 1 =

Please wait while the page is loading