විශේෂ මාධ්‍ය නිවේදනය (26.03.2020)

විශේෂ මාධ්‍ය නිවේදනය (26.03.2020)

ලොවම අවධානමක පසුවන මේ තීරණාත්මක මොහොතේ හැකිතාක් නිවෙස් තුළම රැඳී සිහියෙන් කටයුතු කරමු. ඔබේ සුළු ක්‍රියාවෙන් අප රට ද ශ්‍රී ලාංකීය ජාතිය ද බේරා ගන්න ඔබට දායක විය හැකියි.

⭕ ඇඳිරි නීතිය ඉවත් කළ විට...,

⏺️ අත්‍යවශ්‍ය කටයුතු සඳහා පමණක් නිවසෙන් බැහැර වන්න.

⏺️ ඔබ පිටතට යනවානම්, හැකිතරම් මීටරයක දුරින් සිටීමට උත්සාහ කරන්න.

⏺️ මුහුණු ආවරණ පළඳින්න.

⏺️ සැමවිටම දෑත් පිරිසිඳු කරගන්න.

⏺️ නිවසට පැමිණි වහාම පිරිසිඳු වන්න.

⭕ නිවසේම රැඳෙන්න.

 

#STAYHOME | #RVANEWS

#UNITEDWESTAND #COVID19

#CORONAVIRUS

#RVASINHALA

Add new comment

5 + 13 =

Please wait while the page is loading